Projecte per la instal·lació fotovoltaica a la sala polivalent de Santa Cecilia de Voltregà - APROVACIÓ DEFINITIVA-

Aprovació definitiva

Per acord del Ple de la corporació adoptat en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2023 es va aprovar inicialment el projecte per la instal·lació fotovoltaica a la sala polivalent de Santa Cecília de Voltregà, el qual ha esdevingut definitvament aprovat per haver transcorrgut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació.

Darrera actualització: 04.04.2023 | 17:22
Darrera actualització: 04.04.2023 | 17:22