Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la llei 5/2003 - APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació definitiva

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 30 de gener de 2024 va aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003, acord que es publica al BOP de Barcelona del dia 14 de febrer de 2024.

Aprovació inicial

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2023 va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003, el qual s'exposa al públic pel termini d'un mes des de l'endemà a la seva publicació al BOP de Barcelona.

Darrera actualització: 06.02.2024 | 18:07
Darrera actualització: 06.02.2024 | 18:07