Mapa de capacitat acústica

Aquest mapa de capacitat acústica s’ha realitzat amb l’assistència tècnicadel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col·laboradora del Departament.

L’objectiu principal d’aquesta memòria és l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Santa Cecília de Voltregà, com a
instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl. 

Darrera actualització: 18.11.2021 | 11:27