Projecte urbanització nucli de Santa Cecília de Voltregà

Aprovació inicial del projecte d'urbanització del nucli de Santa Cecília de Voltregà

Per decret de l'alcalde del dia 3 de maig de 2022 s'ha resolt l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del nucli de Santa Cecília de Voltregà, el qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci als butlletins oficials.

Darrera actualització: 03.05.2022 | 18:52
Darrera actualització: 03.05.2022 | 18:52