Projecte d'Actuació Específica en sòl no urbanitzable per les obres de construcció d’una variant del camí públic del Clos de Santa Cecília de Voltregà

Exposició pública del projecte

Aquest projecte es sotmet a exposició pública a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOP de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils.

Darrera actualització: 18.04.2023 | 18:56
Darrera actualització: 18.04.2023 | 18:56