ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
Data i hora oficials
20/09/2020 19:40
 

Declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes

El Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 28 d'abril de 2015 va aprovar els models de declaració d'incompatibilitats i béns.

Tots els regidors municipals varen presentar la seva declaració de béns i activitats en temps i forma abans de prendre possessió del seu càrrec. La documentació es troba sota custòdia de la secretaria de l'entitat.

Per poder donar compliment tant a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern així com també a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i poder garantir també la privacitat i seguretat dels seus titulars, la informació relativa a la declaració de béns i activitats es podrà consultar prèvia sol·licitud a través del següent enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21/06/2017 18:10